BLOG 

Read the latest information regarding intellectual property, corporate services and more

Search

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ ที่ช่วยให้เราทุกคนต้องร้องว้าว! เพราะเป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวกันอยู่ทุกวัน ตั้งแต่เราเริ่มต้นสมัครใช้บริการอะไรสักอย่าง เราก็ต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ เพื่อทราบประวัติส่วนตัวก่อนการอนุมัติหรือดำเนินการใด ๆดังนั้นเราจึงให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อจริง นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นการประกอบการพิจารณาสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น แต่หากมีการนำข้อมูลที่เราให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยที่ไม่เราไม่อนุญาต แม้เราจะเคยให้ข้อมูลเหล่านั้นไป แต่เป็นการให้ไปเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่กลับมีการนำข้อมูลนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่น ก็เท่ากับเป็นการใช้ข้อมูลของเราแบบผิดกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที

พ.ร.บ.นี้ ดีอย่างไร


แม้ PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาก็ตาม แต่ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกฎหมายกระแสที่ออกมาตอบรับความทันสมัยในการให้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเชียลหรือช่องทางอื่น เพื่อปิดปากไม่ให้นำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

หรือแม้แต่ในบางครั้งที่มีคนแฮกข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากบรรดาแฮกเกอร์นั้นได้ข้อมูลและเตรียมการที่จะนำข้อมูลไปทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แม้จะอยู่ในขั้นเตรียมการ ก็เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้ว นี้จึงเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเพื่อปิดกั้นการทำผิดตั้งแต่ในขั้นแรก เพราะหากข้อมูลส่วนตัวของเรารั่วไหลออกไปจากคนที่มีความรู้ในการล้วงข้อมูลนั้น นั่นหมายความว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีมูลค่าไม่มากก็น้อย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงตอบทุกความต้องการของการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้ดีที่สุด เซฟข้อมูล รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นพยายามลงมือขโมยข้อมูล เป็นการคลอดกฎหมายใหม่ที่โดนใจคนทันสมัยได้ดีที่สุด ที่สำคัญยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ๆ ในการทำธุรกิจ ข้อมูลทางตัวเลข การเงิน และอื่น ๆ คุ้มครองทั้งบุคคลและนิติบุคคลได้ในเวลาเดียวกัน


#pdpa #laws #dataprivacy #vbiz #thailand #กฎหมาย #lawstudent #knowledge #repost #share #bkk #ข้อมูลส่วนบุคคล #personal #information #postoftheday #newlaw #trend #worldwide


3 views0 comments

ใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่ต้องการนำสินค้าบางชนิดเข้ามาขายในประเทศไทย หากไม่ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และฝ่าฝืนนำสินค้าต้องห้ามนั้นเข้ามาขายในประเทศ ก็อาจได้รับโทษทั้งจำและปรับ ความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายทั้งตัวเงินและต่อชื่อเสียงธุรกิจ ไม่อยากเอาธุรกิจตัวเองไปเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมาย สิ่งแรกที่ควรทำคือ การขอใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย ให้ถูกต้องไว้ก่อน เพราะการทำธุรกิจให้ยั่งยืน ไม่ควรเสี่ยงแม้แต่เรื่องเล็กน้อย


การขอใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย คืออะไร?


การทำธุรกิจด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบางชนิด อาจได้รับการยกเว้นหรือเป็นสินค้าต้องห้าม หรือเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากคุณต้องการนำเข้าสินค้าเหล่านั้นจากต่างประเทศ ก็จะต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าควบคุมให้ถูกต้อง โดยสินค้าบางรายการที่ต้องการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถนำเข้ามาได้ จะถูกกักสินค้าเหล่านั้นไว้ที่บริเวณท่านำเข้าโดยศุลกากร หากเป็นสินค้าประเภทที่ต้องได้รับการอนุญาต และคุณไม่มีใบอนุญาตแสดงให้เห็นว่าได้รับการอนุญาตแล้ว สินค้าเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม ผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำเข้ามาได้


หากต้องการนำเข้า เหล้า บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตควบคุมสินค้านำเข้าในประเทศไทย ก็จะต้องยื่นขอใบอนุญาตพร้อมการเสียภาษีที่กรมสรรพสามิต เป็นต้น หรือหากต้องการนำเข้าสินค้าบางชนิดก็จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าสินค้านั้น ๆ ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใด เพื่อการนำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง


ประโยชน์ของใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย


คุณสามารถนำเข้าสินค้าเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง โดยหากมีการขนส่งมาที่ท่าเรือก็เพียงแค่แสดงสภาพของสินค้านั้น ๆ พร้อมกับแสดงใบอนุญาตต่อศุลกากรผู้ตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็สามารถขนลำเลียงมาจากท่าเรือได้เลย หรือหากเป็นใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาออกของไทย คุณก็สามารถส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและใบอนุญาตก่อนการส่งออก การมีใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทยจึงมีผลดีต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออกโดยตรง ไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายที่มีโทษถึงจำคุกและปรับ แถมยังเสียชื่อเสียงต่อธุรกิจคุณด้วย ใครที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้า/ส่งออกสินค้า จึงต้องเร่งดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเพื่อการประกอบธุรกิจที่มั่นคงต่อไป


#importexport #laws #thailaws #legalteam #businesslaw #repost #shared #postoftheday #consultant #ที่ปรึกษากฎหมาย #กฎหมาย #ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ #ใบอนุญาตควบคุมสินค้าเข้าออก #license #vbiz #bkk #thailand #exportlicense #importlicense

0 views0 comments

การทำธุรกิจเพื่อนำสินค้า/บริการขายให้แก่คนทั่วไป ส่วนใหญ่จะต้องขอใบอนุญาตการขายตามชนิดของสินค้านั้น ๆ เพื่อให้รัฐตรวจสอบความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นได้ การขายอาหารก็เช่นกัน เพราะ “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย” จากนิยามนี้ อาหารจึงหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่คนเรากินเข้าสู่ร่างกาย และยังรวมถึงส่วนผสมต่าง ๆ ที่เรากินเข้าสู่ร่างกายด้วยดังนั้นหากใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร หากเป็นสินค้าที่สามารถกินได้และนำเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน ก็จะต้องขอใบอนุญาตอาหารและยา หรือ อย. ให้ถูกต้องเสียก่อน มิเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนการขายอาหารที่จะต้องมีการตรวจสอบตามกฎหมาย นอกเสียจากว่าการขายอาหารหรือการปรุงอาหารนั้น ๆ จะไม่เกินระดับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ คือ เป็นการปรุงอาหารขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่โรงงาน และมีการแปรรูปอาหารโดยการผ่านความร้อน และยังใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 7 คน เช่น การรวมกลุ่มกันของแม่บ้านหรือคนในชุมชน แปรรูปอาหารทั่วไป ก็ไม่ต้องขอ อย.


แต่หากเป็นการปรุงอาหารเพื่อการขายที่เกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ตามนี้ ก็ต้องขอ อย.ให้ถูกต้อง หากไม่ขอใบอนุญาตก็เท่ากับทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ และที่สำคัญยังทำให้ธุรกิจคุณเสียหายทั้งหมดได้ในพริบตา


อย. สร้างมาตรฐานให้อาหารพร้อมการันตีความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ


ดังนั้นหากคุณต้องการทำธุรกิจขายอาหารก็จะต้องขอใบอนุญาตอาหารและยา หรือ อย. ให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับธุรกิจอาหารของคุณโดยตรงอีกด้วย เพราะแปลได้ว่าอาหารที่คุณผลิตได้รับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารและสามารถนำมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เป็นการการันตีว่าอาหารของคุณปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้


เริ่มต้นขอคำแนะนำหรือปรึกษาขั้นตอนการขอ อย. กับเราได้ หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพราะเราคือมืออาชีพที่ช่วยดำเนินการขอใบอนุญาตอาหารและยา ตั้งแต่ต้นจนถึงได้ใบอนุญาต เริ่มต้นธุรกิจอาหารได้ง่าย ๆ เลือกให้เราเป็นผู้ดูแลเรื่องใบอนุญาต


#license #อย. #laws #thailaws #legalteam #businesslaw #repost #shared #postoftheday #consultant #ที่ปรึกษากฎหมาย #กฎหมาย #กฎหมายธุรกิจ #vbiz #bkk #thailand #foodanddrug #ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ #alcohollicense #อาหารและยา #foodlicense


Services 
Company
Address
Vbiz (Thailand) LTD.
555/37 16th floor, S.S.P Tower Building Sukhumvit 63, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
   © Copyright 2020- Vbiz Thailand LTD.