top of page
Search
  • stephan723

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่?

Updated: Jan 20, 2021

การดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจย่อมต้องมีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของธุรกิจนั้น ๆ ไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่ง รวมไปถึงการแสดงความเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ผู้บริโภค หรือลูกค้า รับรู้ได้ว่าเป็นธุรกิจของคุณผ่านทางเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงตัวตนของสินค้า/บริการของคุณ เปรียบเสมือนกับการมีชื่อ-นามสกุล ที่เราใช้เรียกประจำตัวบุคคล เพื่อให้ทราบว่าบุคคลแต่ละคนนั้นเป็นใคร
อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังเปรียบเสมือนเกราะเพื่อป้องกันการแอบแฝงการใช้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า หรือที่เข้าใจกันดีว่า “แบรนด์” หรือ “โลโก้” ได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันมักมีการแอบแฝงหรือลักขโมยเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแอบแฝงเพื่อลวงให้ผู้อื่นหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้า/บริการของคุณ หากคุณได้ทำการตลาดไว้เป็นอย่างดี จนกระทั่งการบริหารกิจการของคุณเติบโตอย่างเต็มที่ เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป การเลือกซื้อสินค้าและ/หรือบริการของคุณก็ยิ่งทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ดังนั้นหากมีใครคนอื่นแอบแฝงใช้เครื่องหมายการค้าของคุณ เพื่อลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นสินค้า/บริการของคุณ เพียงเท่านี้ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคุณได้แบบประเมินค่าไม่ได้ และหากคนที่ฉวยโอกาสเหล่านั้นผลิตสินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ แต่ผู้ใช้บริการก็หลงเข้าใจว่าเป็นสินค้า/บริการของคุณอันเนื่องมาจากการลวงเครื่องหมายการค้าของคุณด้วยแล้ว ก็จะยิ่งตอกย้ำความเสียหายให้แก่คุณเป็นอย่างมาก


ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเข้ามามีบทบาทด้วยการคุ้มครองผู้ประกอบการจากการกระทำเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความคุ้มครองให้แก่ตัวคุณเองเพื่อป้องกันการโจรกรรม เครื่อง หมาย การค้าของคุณ เซฟทั้งเครื่องหมายการค้าของคุณและเซฟธุรกิจของคุณให้ไม่เกิดความเสียหายในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพราะหากมีผู้ใดผู้หนึ่งกระทำละเมิดต่อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของคุณที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คุณก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายได้ทันที ทั้งนี้ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำละเมิดได้เต็ม ๆ อีกด้วย


ตรงกันข้ามหากไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องแล้ว คุณก็ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องหรือกระทำการอย่างใดได้เลย แม้ว่าการลวงใช้เครื่องหมายการค้าของคุณจะเกิดความเสียหายเพียงใด นอกจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะช่วยปกป้องธุรกิจคุณจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แบรนด์ของคุณอีกด้วย


VBIZ Thailand บริษัทฯกฎหมายของคนยุคใหม่ จะเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินกิจการได้อย่างราบลื่นด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบ เพราะที่ VBIZ เรามีบริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ One Stop Service ที่ ๆ คุณจะไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเสียเวลา เพราะเราจะเป็นผู้ดูแลให้คุณในทุกขั้นตอน เพียงแค่คุณวางใจให้เราเป็นผู้ดูแล “VBIZ”#trademark #intellectualproperty #IP #service #lawfirm #thailaw #lawyer #studentlawyer #intellectual #iplaw #ruleandregulation #repost #education #knowledge #law #vbiz #vbizthailand #ทรัพย์สินทางปัญญา #เครื่องหมายการค้า #จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า #กฎหมาย #บริการ

15 views0 comments

Comments


bottom of page