top of page
Search
  • stephan723

แสดงความเป็นเจ้าของผลงาน พร้อมป้องกันการละเมิดด้วยการจดลิขสิทธิ์

Updated: Jan 20, 2021


งานที่ถูกคิดค้นหรือผลงานที่ถูกสร้างสรรค์นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งเดียวในโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาแอบอ้างความเป็นเจ้าของได้ เพราะผลงานที่มีคุณค่าอาจสร้างมูลค่าได้มหาศาล จนอาจทาให้มีผู้อื่นหาผลประโยชน์จากมูลค่าของผลงานนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือการจดแจ้งลิขสิทธิ์ผลงานให้ถูกต้อง เพื่อแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่า “ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง” เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในปัจจุบันมีผลงานอันมีลิขสิทธิ์ออกมาอย่างมากมาย และหลาย ๆ ผลงานก็สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล แถมยังไม่มีเพดานกำหนดรายได้อีกด้วย เช่น ผลงานเพลงฮิตติดหูต่าง ๆ ของค่ายเพลงดัง สามารถทำเงินและสร้างรายได้แบบไม่รู้จบให้กับเจ้าของผลงานอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถมีใครนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ หากจะใช้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานนั้นเสียก่อน ซึ่งตรงนี้เจ้าของผลงานก็สามารถเรียกค่าใช้ผลงานจากผู้ขอใช้ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลงานได้อีกทางหนึ่งการจดแจ้งลิขสิทธิ์จึงมีความสำคัญต่อผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือในเรื่องของการแอบอ้างหรือการแอบใช้ผลงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะผู้แอบใช้อาจจะต้องการหาผลประโยชน์จากการใช้งานนั้น ๆ จนอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่คุณ ซึ่งการจดลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยคุณสามารถแสดงความเป็นเจ้าของที่แท้จริง และสามารถฟ้องร้องให้หยุดการละเมิดนั้น ๆ อีกทั้งคุณยังสามารถเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดได้อีกด้วย ดังนั้นการจดลิขสิทธิ์ในผลงานที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นจึงเป็นประโยชน์และมีผลดีต่อผู้สร้างสรรค์และผลงานนั้น ๆแต่หลายคนก็ต้องส่ายหน้ากับขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ เพราะด้วยความไม่รู้กฎหมาย และความไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางเป็นอย่างดี เนื่องจากลิขสิทธิ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายพื้นฐานทั่วไป หากแต่เป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้สร้างผลงาน ดังนั้นจึงทำให้หลายคนล้มเลิกความคิดในการจดลิขสิทธิ์นั้นไปVBIZ Thailand จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สาคัญสำหรับการให้บริการรับจดแจ้งลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลงานของคุณถูกจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจในความเป็นเจ้าของผลงานที่ไม่มีใครสามารถละเมิดได้ พร้อมป้องกันการแอบอ้างหรือเอาผลงานไปใช้หาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่คุณ เพิ่มเกาะป้องกันผลงานของคุณได้เต็มที่ พร้อมความมั่นใจในการประกอบการต่อไป เลือกจดแจ้งลิขสิทธิ์ง่าย ๆ ได้ทันที ที่ VBIZ Thailand หนึ่งในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพจากเรา


#copyright #register #intellectualproperty #iplaws #laws #lawyer #thailaws #lawstudent #education #service #vbiz #vbizthailand #fyp #foryourpage #repost #shares #lawfirm #กฎหมาย #ลิขสิทธิ์ #บริการ #จดแจ้งลิขสิทธิ์ #ทรัพย์สินทางปัญญา


9 views0 comments

Comments


bottom of page