top of page
europe-3483539_1280.jpg

การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทั่วโลก

ข้อกำหนดสำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับบ่งบอกถึง หรือมีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสูงจากแหล่งกำเนิดโดยแท้จริง

 

คุณสมบัติอันไม่พึงประสงค์ในการได้รับการยอมรับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีดังนี้:

  • เป็นชื่อสามัญที่ระบุถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง

  • ละเมิดความสงบเรียบร้อย ขาดศีลธรรมหรือนโยบายของประชาชน

*หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลของประเทศอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

ประโยชน์จากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  • ระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพระดับสูง

  • อนุญาตให้เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช้อำนาจเต็มกฎหมายโดยชอบธรรม ในกรณีที่ผู้อื่นนำไปใช้โดยมิชอบ

  • ช่วยปกป้องเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากผู้อื่น ที่ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

Type of Contracts
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page