บทความ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, บริการจัดตั้งองค์กร และอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ค้นหา

เพราะในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ย่อมจะต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนของอินเตอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการ จึงทำให้การใช้งาน “ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นไปอย่างกว้างขวาง เมื่อใช้ง่าย ก็เกิดการ “ขโมย” ได้ง่ายเช่นกันเพราะอะไร?


ก็เพราะเมื่อเรานำข้อมูลส่วนตัวใส่ลงในช่องทางต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น การสมัครใช้งาน เฟซบุ๊ก ไอจี ติ๊กต็อก หรือที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานอย่าง

คลับเฮาส์ ก็ย่อมต้องมีการแนะนำตัว เพื่อล็อคอิน ลงทะเบียนสมัครใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรา ไม่ว่าจะทั้งการกรอกชื่อ สกุล อายุ อาชีพ เพศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ อีเมล์ อื่น ๆ เหล่านี้สามารถนำไปประมวลผลเพื่อประกอบกันเพื่อให้รู้ว่าคุณเป็นใครได้แล้ว


และเมื่อรู้ว่าคุณเป็นใครแล้ว จะเกิดผลอย่างไร?


เมื่อรู้ว่าคุณเป็นใคร จากการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ก็สามารถนำไปประกอบการทำสิ่งใด ๆ ให้คนอื่น ๆ คิดว่าเป็นคุณที่เป็นผู้ลงมือทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อ สมัครใช้บริการต่าง ๆ และให้เรียกเก็บค่าใช้บริการจากบัญชีธนาคารของคุณ หรือบัญชีบัตรเครดิตของคุณ และนั่นคือผลเสียที่ตามมา


ครั้นจะปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณเป็นผู้กระทำการก็เห็นทีว่าจะยาก นอกจากจะสืบให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่า คุณถูกล้วงหรือขโมยข้อมูลไป ไม่เช่นนั้น คุณก็ต้องรับผิดในความเสียหายต่าง ๆ นั้นเอง เพราะในเบื้องต้นการที่เราจะอ้างว่าไม่ใช่ตัวเราที่สมัครใช้บริการนั้น ๆ ก็ตาม แต่เมื่อเกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามแล้ว ก็ย่อมไม่อาจอ้างได้โดยตรง จะต้องมาพิจารณากันอีกว่า คุณมีส่วนประมาทหรือเลินเล่อในการไม่ปกปิดข้อมูลด้วยหรือไม่ อย่างไร


ดังนั้นการปกปิดข้อมูล ด้วยการออกกฎเกณฑ์มาใช้บังคับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นเครื่องมือกำจัดไม่ให้ใครมาละเมิดได้ เพราะข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันนั้น เข้าถึงง่ายกว่าในอดีต และเกิดความเสียหายได้ง่ายกว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคออนไลน์ได้อย่างดีที่สุด#protect #hacker #pdpa #law #vbiz #thailand #bkk #personal #information #share #repost #postoftheday #กฎหมาย #ข้อมูลส่วนบุคคล #infringment #knowledge #ความรู้ #trendy #newgen


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ ที่ช่วยให้เราทุกคนต้องร้องว้าว! เพราะเป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวกันอยู่ทุกวัน ตั้งแต่เราเริ่มต้นสมัครใช้บริการอะไรสักอย่าง เราก็ต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ เพื่อทราบประวัติส่วนตัวก่อนการอนุมัติหรือดำเนินการใด ๆดังนั้นเราจึงให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อจริง นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นการประกอบการพิจารณาสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น แต่หากมีการนำข้อมูลที่เราให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยที่ไม่เราไม่อนุญาต แม้เราจะเคยให้ข้อมูลเหล่านั้นไป แต่เป็นการให้ไปเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่กลับมีการนำข้อมูลนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่น ก็เท่ากับเป็นการใช้ข้อมูลของเราแบบผิดกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที

พ.ร.บ.นี้ ดีอย่างไร


แม้ PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาก็ตาม แต่ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกฎหมายกระแสที่ออกมาตอบรับความทันสมัยในการให้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเชียลหรือช่องทางอื่น เพื่อปิดปากไม่ให้นำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

หรือแม้แต่ในบางครั้งที่มีคนแฮกข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากบรรดาแฮกเกอร์นั้นได้ข้อมูลและเตรียมการที่จะนำข้อมูลไปทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แม้จะอยู่ในขั้นเตรียมการ ก็เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้ว นี้จึงเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเพื่อปิดกั้นการทำผิดตั้งแต่ในขั้นแรก เพราะหากข้อมูลส่วนตัวของเรารั่วไหลออกไปจากคนที่มีความรู้ในการล้วงข้อมูลนั้น นั่นหมายความว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีมูลค่าไม่มากก็น้อย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงตอบทุกความต้องการของการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้ดีที่สุด เซฟข้อมูล รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นพยายามลงมือขโมยข้อมูล เป็นการคลอดกฎหมายใหม่ที่โดนใจคนทันสมัยได้ดีที่สุด ที่สำคัญยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ๆ ในการทำธุรกิจ ข้อมูลทางตัวเลข การเงิน และอื่น ๆ คุ้มครองทั้งบุคคลและนิติบุคคลได้ในเวลาเดียวกัน


#pdpa #laws #dataprivacy #vbiz #thailand #กฎหมาย #lawstudent #knowledge #repost #share #bkk #ข้อมูลส่วนบุคคล #personal #information #postoftheday #newlaw #trend #worldwide


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่ต้องการนำสินค้าบางชนิดเข้ามาขายในประเทศไทย หากไม่ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และฝ่าฝืนนำสินค้าต้องห้ามนั้นเข้ามาขายในประเทศ ก็อาจได้รับโทษทั้งจำและปรับ ความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายทั้งตัวเงินและต่อชื่อเสียงธุรกิจ ไม่อยากเอาธุรกิจตัวเองไปเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมาย สิ่งแรกที่ควรทำคือ การขอใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย ให้ถูกต้องไว้ก่อน เพราะการทำธุรกิจให้ยั่งยืน ไม่ควรเสี่ยงแม้แต่เรื่องเล็กน้อย


การขอใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย คืออะไร?


การทำธุรกิจด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบางชนิด อาจได้รับการยกเว้นหรือเป็นสินค้าต้องห้าม หรือเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากคุณต้องการนำเข้าสินค้าเหล่านั้นจากต่างประเทศ ก็จะต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าควบคุมให้ถูกต้อง โดยสินค้าบางรายการที่ต้องการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาตฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถนำเข้ามาได้ จะถูกกักสินค้าเหล่านั้นไว้ที่บริเวณท่านำเข้าโดยศุลกากร หากเป็นสินค้าประเภทที่ต้องได้รับการอนุญาต และคุณไม่มีใบอนุญาตแสดงให้เห็นว่าได้รับการอนุญาตแล้ว สินค้าเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม ผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำเข้ามาได้


หากต้องการนำเข้า เหล้า บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตควบคุมสินค้านำเข้าในประเทศไทย ก็จะต้องยื่นขอใบอนุญาตพร้อมการเสียภาษีที่กรมสรรพสามิต เป็นต้น หรือหากต้องการนำเข้าสินค้าบางชนิดก็จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าสินค้านั้น ๆ ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใด เพื่อการนำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง


ประโยชน์ของใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทย


คุณสามารถนำเข้าสินค้าเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง โดยหากมีการขนส่งมาที่ท่าเรือก็เพียงแค่แสดงสภาพของสินค้านั้น ๆ พร้อมกับแสดงใบอนุญาตต่อศุลกากรผู้ตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็สามารถขนลำเลียงมาจากท่าเรือได้เลย หรือหากเป็นใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาออกของไทย คุณก็สามารถส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและใบอนุญาตก่อนการส่งออก การมีใบอนุญาตควบคุมสินค้าขาเข้า/ออก ของประเทศไทยจึงมีผลดีต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออกโดยตรง ไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายที่มีโทษถึงจำคุกและปรับ แถมยังเสียชื่อเสียงต่อธุรกิจคุณด้วย ใครที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้า/ส่งออกสินค้า จึงต้องเร่งดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเพื่อการประกอบธุรกิจที่มั่นคงต่อไป


#importexport #laws #thailaws #legalteam #businesslaw #repost #shared #postoftheday #consultant #ที่ปรึกษากฎหมาย #กฎหมาย #ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ #ใบอนุญาตควบคุมสินค้าเข้าออก #license #vbiz #bkk #thailand #exportlicense #importlicense

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
บริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อเสนอแนะ
ที่อยู่
วีบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 555/37 ชั้น 16 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
   © Copyright 2020- Vbiz Thailand LTD.