Image by Saransh Sinha

มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นนิติบุคคลอิสระที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะรวมถึงด้านต่าง ๆ เช่น การกุศล, การศึกษา, ศาสนา, ศิลปะหรือบริการสาธารณะอื่น ๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไรทางการค้าใด ๆ

 

ลักษณะสำคัญของมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร:

  • คณะกรรมการประกอบด้วยอย่างน้อย 3 คน

  • ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร แต่เพียงผู้เดียว

  • ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ข้อดีของการลงทะเบียนมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

การจดทะเบียนมูลนิธิให้ข้อดีที่สำคัญ เมื่อลงทะเบียนแล้วมูลนิธิต่างๆสามารถทำข้อตกลงทางกฎหมายกับองค์กร

อื่นๆได้ นอกจากนี้การระดมทุนและการขอรับบริจาคทำได้ง่ายขึ้นมากเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้บริจาคพบว่าการโอนเงินไปยังองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติ

  • ชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับองค์กรต้องมีคำว่า "มูลนิธิ"

  • มูลนิธิต้องมีสำนักงานจดทะเบียน

  • มูลนิธิต้องมีข้อบังคับที่ชัดเจนและเป็นจริง

  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

ขั้นตอนการสมัคร:

ใบสมัครจะต้องส่งไปที่สำนักงานทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงชื่อที่อยู่และอาชีพของสมาชิกคณะกรรมการข้อบังคับของมูลนิธิทรัพย์สินของมูลนิธิและเอกสารการเป็นเจ้าของหรือการเช่าของที่อยู่ธุรกิจที่จดทะเบียน เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้วมูลนิธิจะได้รับอนุญาตให้เริ่มกิจกรรมได้ ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจใช้เวลานานถึง 12 เดือน

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

บริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อเสนอแนะ
ที่อยู่
วีบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 555/37 ชั้น 16 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
   © Copyright 2020- Vbiz Thailand LTD.