top of page
Lawyer with Clients

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้คุณมีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายของคุณและให้การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้น และช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าคุณไม่ได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน เราสามารถช่วยคุณในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมในประเทศไทยและทั่วโลก

ข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมายที่ต้องได้รับการยอมรับในประเทศไทย

 ข้อกำหนด 3 ประการ ของเครื่องหมายที่จะได้รับการยอมรับสำหรับการลงทะเบียน อันได้แก่ เครื่องหมายต้องมีความโดดเด่น, เครื่องหมายจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งถือครองโดยผู้อื่น 

 

เครื่องหมายที่ถือว่ามีความโดดเด่น

 • ชื่อส่วนตัว, นามสกุล, ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้าที่แสดงในลักษณะพิเศษ และจะต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงถึงลักษณะและคุณภาพของสินค้า

 • คำหรือวลีที่ไม่มีการอ้างอิงโดยตรงถึงลักษณะของสินค้า และไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐบาลได้ระบุ

 • ตัวอักษรและตัวเลขที่มีลักษณะพิเศษ

 • การรวมกันของสีที่แสดงในลักษณะพิเศษอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น 

เครื่องหมายที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามกฎหมาย ตัวอย่าง เครื่องห้ามที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด:

 • เครื่องหมายที่สร้างความรบกวน หรือก่อกวนใจให้กับผู้อื่น, ผิดต่อศีลธรรม หรือนโยบายสาธารณะ

 • เครื่องหมายใด ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญตรา, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐบาลไทย

 • การระบุทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 • เครื่องหมายที่มีการอ้างอิงถึงราชวงศ์

 • ตราสัญลักษณ์และธงของประเทศไทยและต่างประเทศ

 เครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งถือครองโดยผู้อื่น

 

     

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าของคุณนั้นไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับของผู้อื่น เราสามารถตรวจสอบได้ก่อนล่วงหน้า

Anchor 5: Mark Acceptance
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

เอกสารประกอบการยื่นขอเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

 • ชื่อ – นามสกุลที่อยู่ประเทศของผู้สมัคร

 • ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น JPEG, TIFF, PDF)

 • การระบุทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 • รายการสินค้าและบริการ (ตามการจำแนกระหว่างประเทศ)

 • หนังสือมอบอำนาจรับรอง

 • เอกสารลำดับความสำคัญ (ถ้ามี)

Designing an Application

ขั้นตอนการจดทะเบียนไทย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจใช้เวลาโดยเฉลี่ยระหว่าง 9 - 12 เดือน ข้อดีคือเครื่องหมายการค้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ที่คุณยื่นเรื่องเพื่อจดทะเบียน

หลังจากขั้นตอนการจดทะเบียนเสร็จสิ้นเครื่องหมายการค้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี
การต่ออายุเครื่องหมายการค้าจะต้องเกิดขึ้นภายใน 90 วันก่อนครบกำหนดสิบปี

Magazines

การเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา

(ระยะเวลา 90 วันสำหรับบุคคลที่สามที่จะคัดค้านใบสมัครของคุณ)

Legal Handshake

การส่งใบรับรอง

Business Meeting

การยื่นเครื่องหมายการค้า และเอกสารต่าง ๆ

Checking a Tablet

ระยะเวลาในการตรวจสอบ
9-12 เดือน

Business Meeting

(หากผลการยื่นเครื่องหมายการค้าถูกคัดค้าน จะต้องแจ้งคำตอบภายใน 90 วัน)

Old Globe

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก

เป็นการให้การปกป้องในระดับกว้างแก่คุณไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทั่วโลกด้วย ด้วยบริษัทฯพันธมิตรกว่า 100 แห่ง เพื่อป้องกันคุณจากการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า และบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในระดับสากล

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page