top of page
Image by Saransh Sinha

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การสมัคร BOI จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคุณ แต่กระนั้นแล้วขั้นตอนการสมัครค่อนข้างมีความซับซ้อนและอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์

BOI คืออะไร?

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI: Board of Investment) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายนี้ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

BOI Thailand

ประโยชน์จาก BOI ที่บริษัทฯ จะได้รับ

การรับรอง BOI ให้สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับ บริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ :

ส่วนแบ่งของชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นได้มากกว่า 49% เปอร์เซ็นต์ แม้กระทั่งความเป็นเจ้าของ 100% ก็เป็นไปได้

 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดิน

 

ข้อดีด้านภาษี

ข้อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลข้อยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีนำเข้าการหักค่าขนส่ง ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าสองเท่า หัก 25% สำหรับค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก


ข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ผ่อนปรนมากขึ้น

สามารถมีใบอนุญาตทำงานได้หลายใบโดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานคนไทย 4 คนต่อใบอนุญาตทำงาน อนุญาตให้นำแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทย

0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

บริษัท ประเทศไทย จำกัด VS บริษัทฯ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ประเทศไทย จำกัด

ได้รับการรับรองจาก BOI

กรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ

49%

Up to 100%

อัตราภาษีนิติบุคคลที่แท้จริง

20%

0%

อัตราส่วนพนักงานไทยต่อต่างชาติ

4:1

0

การนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบ

ภาษี

Duty Free หรือลดภาษีนำเข้า

ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีการหักเงินเพิ่มเติม

หักค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 25%

BOI ส่งเสริมอุตสาหกรรม

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการในพื้นที่หรือไทยจะต้องเป็นไปตามประเภทที่กำหนดไว้ต่อไปนี้:

  • เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  • การขุดเซรามิกและโลหะพื้นฐาน

  • อุตสาหกรรมเบา

  • ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • เคมีภัณฑ์กระดาษและพลาสติก

  • บริการและสาธารณูปโภค

  • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขั้นตอนการยื่นขอ BOI:

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการขอ BOI รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยโครงการของคุณ.

 

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นคำขอ BOI และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอและการประเมินผล BOI

ขั้นตอนที่ 4: การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอ BOI

 

ขั้นตอนที่ 5: การจดทะเบียน บริษัทฯ BOI หลังจากได้รับการอนุมัติคำขอแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 6: ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 

ขั้นตอนที่ 7: รายงาน BOI และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

* โปรดทราบว่าขั้นตอนการสมัครขอการรับรอง BOI อาจใช้เวลานานและมักสงวนไว้สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการรับรอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการยื่นขอภายใต้ความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page