Meeting Room Business

ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอื่น ๆ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือทั่วโลก

 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้เรียกหรือใช้แทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่มาจากแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง

 ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

สืบสวนงานทรัพย์สินทางปัญญา

เราตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณด้วยความแม่นยำ รวมไปถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร, การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, การปลอมแปลง และการละเมิดความลับทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น

เพิ่มเติม

การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

การฟ้องร้องคดีทางทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นจุดแข็งหลักของบริษัทฯเรา เราให้คำแนะนำทางกฎหมายที่ครอบคลุม และดำเนินการแทนในนามของคุณ, ใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับเพื่อต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและปกป้องคุณจากการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เพิ่มเติม

การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, ความรู้ และความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนหรือจับต้องไม่ได้ ซึ่งแสดงถึงมูลค่าทางธุรกิจมากที่สุดในหลาย ๆ กรณีสำหรับหลาย ๆ บริษัทฯ เราจัดเตรียมการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ. เพิ่มเติม

ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญามักเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังสามารถขยายไปสู่ในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย เพิ่มเติม

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

บริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อเสนอแนะ
ที่อยู่
วีบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 555/37 ชั้น 16 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
   © Copyright 2020- Vbiz Thailand LTD.