top of page
Financial Analyst

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจไทยและต่างประเทศ

Ip Assets

ทรัพย์สินทางปัญญามักแสดงถึงมูลค่าทางธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีมูลค่า

วิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

  • วิธีการหารายได้: โดยที่มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จะขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ที่คาดว่าจะสร้างขึ้น

  • วิธีการตลาด: ซึ่งอ้างอิงจากราคาจริงที่จ่ายในตลาดสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายกัน

  • วิธีการต้นทุน: ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายกัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Vbiz ได้พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

0Y6A6219_edited.png

 ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page