top of page
Image by Saransh Sinha

สำนักงานสาขาในประเทศไทย

บริษัทฯ ในต่างประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยอาจต้องการจดทะเบียนสำนักงานสาขาเพื่อควบคุม บริษัทฯ ย่อยของตนอย่างเต็มที่

ภาพรวมสำนักงานสาขา

ซึ่งแตกต่างจากสำนักงานตัวแทน สำนักงานสาขาอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับ บริษัทฯแม่ โครงสร้างของ  สำนักงานสาขามีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัทฯ จำกัด หลายประการยกเว้นว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเนื่องจากถือเป็นการ  ขยายสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ภายใต้กฎหมายไทยสำนักงานสาขายังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของต่างด้าวซึ่งควบคุมกิจกรรมที่ธุรกิจต่างชาติสามารถเกี่ยวข้องได้และต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

  • การเป็นเจ้าของชาวต่างชาติ: มากถึง 100%

  • ความต้องการเงินทุน: 3 ล้านบาท

  • ระยะเวลาลงทะเบียน: 3-5 เดือน

Branch Office
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำนักงานสาขา

การตั้งสำนักงานสาขาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและลำบากซึ่งการได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศจะเป็นส่วนที่ต้องใช้    เวลามากที่สุด

ระยะเวลาการจดทะเบียนเฉลี่ย 3 ถึง 5 เดือน

การจองชื่อธุรกิจ

การเตรียมเอกสารที่จำเป็น

การได้รับการอนุมัติ

การลงทะเบียนทุน

การได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น

ผลลัพธ์อาจไม่สามารถคาดเดาได้มากและขึ้นอยู่กับความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ บริษัทฯแม่จะต้องชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าการเปิดธุรกิจประเภทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร

เนื่องจากความซับซ้อนในการลงทะเบียนโครงสร้างทางธุรกิจดังกล่าว เราจึงแนะนำให้ลูกค้าปรึกษากับทีมทนายความที่มีประสบการณ์ของเราก่อนที่จะยื่นใบสมัครสำนักงานสาขา

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page