top of page
Search
  • stephan723

“สิทธิบัตร” ตู้เซฟนิรภัยของนักประดิษฐ์

การจด“สิทธิบัตร” คือ การจดทะเบียนเพื่อรองรับความเป็นเจ้าของผลงาน การคิดค้น การออกแบบ ต่อ

ยอดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ อันนำมาสู่ผลงานที่มีคุณค่า และสามารถนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจดสิทธิบัตร เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในผลงานนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถขโมยไอเดีย หรือการออกแบบผลงานนั้น ๆ ของคุณไปได้ เปรียบการจดสิทธิบัตรเสมือนเป็นอาวุธเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวของผู้คิดค้นจากการถูกลักขโมยความคิดที่ผันมาสู่ผลงานที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายจากการถูกขโมยหรือถูกแอบอ้างได้ตรงกันข้าม หากไม่มีการจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผลงาน หรือเพื่อเป็นการแสดงให้ผู้อื่นทราบโดยทั่วกันว่าคุณคือ “เจ้าของที่แท้จริง” ของการออกแบบที่นำมาสู่ผลงานนั้น ๆ ก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ล่วงรู้ความคิด หรือเห็นผลงานของคุณมาแล้ว คัดลอกความคิดจากผลงานการออกแบบของคุณไปเป็นของตัวเองได้ ในอีกทางหนึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจนำไอเดีย หรือผลงานของคุณไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิควรก็เป็นได้ แน่นอนว่าการกระทำเหล่านั้นจะส่งผลเสียต่อคุณไปโดยปริยาย


บทบาทสำคัญของ “สิทธิบัตร”


การจดสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายรองรับการละเมิด การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ ได้ จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการจดสิทธิบัตรก็จะมีข้อจำกัด เงื่อนไขต่าง ๆ ทางกฎหมายที่คนทั่วไปอาจไม่เข้าใจ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนในวิธีการและขั้นตอนเป็นอย่างมาก จึงทำให้การจดสิทธิบัตรดูจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก หากไม่มีความชำนาญเฉพาะทางเป็นอย่างดี


แต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เพราะคุณสามารถเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการรับจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งที่ VBIZ เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จึงสามารถช่วยให้การดำเนินการจดสิทธิบัตรผลงานการออกแบบของคุณเป็นเรื่องง่าย ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ต่อยอดความคิดที่นำมาสู่ผลงานให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น เพราะการมีตู้เซฟนิรภัยที่มั่นคง แข็งแรง สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกลักขโมยสิ่งของมีค่าในตู้ได้ การจดสิทธิบัตรก็เช่นกัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกขโมยความคิด การออกแบบผลงาน ที่คนอื่นอาจะลักลอบไปใช้โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัว


“สิทธิบัตร” จึงเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างคุณค่าหรือรายได้ได้ด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งสิทธิบัตรก็คือทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ที่มีความคล้ายกับทรัพย์สินที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นสิทธิบัตรจึงเป็นสิ่งที่มีมูลค่า มีราคา จึงส่งผลให้อาจมีบุคคลอื่นแอบอ้างถือเอาไปเป็นของตนได้ หากคุณไม่อยากให้ใครมาขโมยเอาความคิด ผลงานอันมีมูลค่า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณไป ควรเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการสร้างเกราะป้องกันด่านแรกให้แข็งแรงแน่นหนา ด้วยการเลือกจดสิทธิบัตรเพื่อช่วยเซฟทรัพย์สินของคุณกับบริษัท ฯ ตัวแทนที่มีมาตรฐานและความชำนาญทางกฎหมาย และหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยมือฉกาจในการยื่นเรื่องจดสิทธิบัตร เลือกให้ VBIZ Thailand เป็นองค์รักษ์ช่วยสร้างอาวุธป้องกันผลงานทางความคิดให้แก่คุณ เพราะผลงานทางความคิดของคุณหรือ “สิทธิบัตร” สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับคุณได้อย่างไม่รู้จบ


#intellualproperty #laws #fyp #thailaws #patent #copyright #ทรัพย์สินทางปัญญา #สิทธิบัตร #เครื่องหมายการค้า #กฎหมาย #ลิขสิทธิ์ #repost #postoftheday #shared #knowledge


18 views0 comments

Comentários


bottom of page