top of page
Search
  • stephan723

“ควบบริษัท” สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องดำเนินการหรือไม่?

การ “ควบบริษัท” คือหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการควบรวมของบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป การรวมตัวของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน หรือแม้แต่การควบรวมเพื่อการสนับสนุนแนวทางธุรกิจซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของสองบริษัทขึ้นไปเพื่อดำเนินธุรกิจและนำผลกำไรมาแบ่งปันกันตามที่ได้ตกลงไว้และแน่นอนว่าอาจเกิดปัญหาด้านการบริหาร การลงทุน การเพิ่มทุน การกระจายอำนาจการบริหาร วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แตกต่างกัน ฯลฯ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทางกฎหมายที่จะต้องจัดการด้วยขั้นตอนทางกฎหมายจึงจะเกิดประสิทธิผล เพราะการจะตัดสินว่าใครถูกหรือผิดนั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงเจตนาของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาในการโต้เถียงกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การ “ควบบริษัท” จึงถูกบัญญัติขึ้นมาเป็นวิธีปฏิบัติทางทะเบียนกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัท อีกทั้งการกำหนดข้อผูกมัดทางทะเบียนเกี่ยวกับการควบบริษัทนั้น ยังสามารถใช้เป็นตัวยืนยันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาผูกพันกับบริษัทด้วย ทั้งในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่าง ๆ การควบบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ประกาศให้คนอื่นรู้ความต้องการที่แท้จริงของบริษัท วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ จึงจะสามารถใช้ป้องกันปัญหาทั้งการบริหารภายในของบริษัทที่รวมตัวกันนั้นเอง หรือปัญหาที่อาจเกิดจากการติดต่อคู่ค้าภายนอกเพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจได้ด้วย


“ควบบริษัท” ดีหรือไม่


การจดทะเบียนและดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนปฏิบัติทางกฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะ

จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมสร้างรากฐานของธุรกิจให้มีความมั่นคงได้ เพราะคนภายนอกมักจะเลือกดำเนินการด้านธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ และถูกต้องให้เป็นไปตามการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล และยังสามารถอ้างการจดทะเบียน การดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของกฎหมายเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อสู้กันได้อย่างยุติธรรม เรียกได้ว่าการ “ควบบริษัท” หรือการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับปัญหาด้านธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ลดความขัดแย้งด้วยการมีหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมเป็นการแจ้งความประสงค์ ประกาศอำนาจการบริหาร วัตถุประสงค์การดำเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง


VBIZ Thailand คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณทุกขั้นตอนการควบบริษัท สิ่งจำเป็นของการรวมตัวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปต้องดำเนินการ ให้เราเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้การควบบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ความกังวล ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายแบบเต็มขั้น

2 views0 comments

Comments


bottom of page