top of page
Search
  • stephan723

การขอใบอนุญาตอาหารและยาสำคัญไฉน?

การทำธุรกิจเพื่อนำสินค้า/บริการขายให้แก่คนทั่วไป ส่วนใหญ่จะต้องขอใบอนุญาตการขายตามชนิดของสินค้านั้น ๆ เพื่อให้รัฐตรวจสอบความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นได้ การขายอาหารก็เช่นกัน เพราะ “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย” จากนิยามนี้ อาหารจึงหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่คนเรากินเข้าสู่ร่างกาย และยังรวมถึงส่วนผสมต่าง ๆ ที่เรากินเข้าสู่ร่างกายด้วยดังนั้นหากใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร หากเป็นสินค้าที่สามารถกินได้และนำเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน ก็จะต้องขอใบอนุญาตอาหารและยา หรือ อย. ให้ถูกต้องเสียก่อน มิเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนการขายอาหารที่จะต้องมีการตรวจสอบตามกฎหมาย นอกเสียจากว่าการขายอาหารหรือการปรุงอาหารนั้น ๆ จะไม่เกินระดับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ คือ เป็นการปรุงอาหารขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่โรงงาน และมีการแปรรูปอาหารโดยการผ่านความร้อน และยังใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 7 คน เช่น การรวมกลุ่มกันของแม่บ้านหรือคนในชุมชน แปรรูปอาหารทั่วไป ก็ไม่ต้องขอ อย.


แต่หากเป็นการปรุงอาหารเพื่อการขายที่เกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ตามนี้ ก็ต้องขอ อย.ให้ถูกต้อง หากไม่ขอใบอนุญาตก็เท่ากับทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ และที่สำคัญยังทำให้ธุรกิจคุณเสียหายทั้งหมดได้ในพริบตา


อย. สร้างมาตรฐานให้อาหารพร้อมการันตีความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ


ดังนั้นหากคุณต้องการทำธุรกิจขายอาหารก็จะต้องขอใบอนุญาตอาหารและยา หรือ อย. ให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับธุรกิจอาหารของคุณโดยตรงอีกด้วย เพราะแปลได้ว่าอาหารที่คุณผลิตได้รับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารและสามารถนำมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เป็นการการันตีว่าอาหารของคุณปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้


เริ่มต้นขอคำแนะนำหรือปรึกษาขั้นตอนการขอ อย. กับเราได้ หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพราะเราคือมืออาชีพที่ช่วยดำเนินการขอใบอนุญาตอาหารและยา ตั้งแต่ต้นจนถึงได้ใบอนุญาต เริ่มต้นธุรกิจอาหารได้ง่าย ๆ เลือกให้เราเป็นผู้ดูแลเรื่องใบอนุญาต1 view0 comments

コメント


bottom of page